Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt STEROMA Med Reizen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van STEROMA Exclusief op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant .

De werking van STO Garant

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking betaalt u de reissom niet aan STEROMA Med Reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan STEROMA Med Reizen. Mocht STEROMA Med Reizen voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Tevens bieden wij. o.a. via een link naar een andere site, vakanties aan van onze samenwerkingspartners uit binnen- en buitenland. Op deze reizen zijn per aanbieder, eigen vergelijkbare garantieregelingen van toepassing, dit omdat elk land haar eigen regelingen heeft.Mocht U daarover graag meer informatie ontvangen , geef dat dan duidelijk aan tijdens het boekingsproces.

STO-logo